Bijlage 2: Charter van de supporter van de Rode Duivels

De supporter van de Rode Duivels zet zich ten volle in om het imago van de Rode Duivels hoog te houden.

De supporter van de Rode Duivels is er van overtuigd dat de Rode Duivels niet alleen beoordeeld worden op de resultaten van de ploeg maar ook op het gedrag van de supporters.

Als supporter van de Rode Duivels:

 • Steun ik mijn ploeg te allen tijde. Alle wettelijke middelen zijn daarvoor toegelaten voor zo ver zij in het reglement van inwendige orde of om organisatorische redenen niet verboden zijn.
 • Neem ik openlijk afstand van elke vorm van discriminatie tegenover individuele personen of een groep wat ook hun geslacht, leeftijd, etnische afkomst, ras of kleur, godsdienst of geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, beroep, karakter, handicap of familiale of sociale situatie is en zal ik onder andere onder geen enkele vorm deelnemen aan racistische liederen of uitspraken.
 • Respecteer ik het reglement van inwendige orde van het stadion waarin ik mij bevind.
 • Respecteer ik het volkslied van de ‘tegenstander’.
 • Respecteer ik de buurt rond het stadion en vermijd ik vandalisme, zwerfvuil, wildplassen en overdadig lawaai.
 • Respecteer ik mijn busbegeleider, de stewards en de ordediensten in hun werk en schik ik mij naar hun richtlijnen.
 • Zal ik een bekomen toegangsbewijs voor een uit- of thuiswedstrijd niet doorgeven of verkopen aaneen derde persoon, zonder voorafgaandelijk akkoord van een door ‘1895’ gemachtigd persoon.
 • Vermijd ik overdadig drankgebruik.
 • Bezit ik geen drugs.
 • Bezit ik geen pyrotechnische voorwerpen.
 • Heb ik als devies: ‘Supporteren voor de ploeg, niet tegen een ploeg’.

Ik weet dat bij niet-naleving van dit charter ik het voorwerp kan uitmaken van uitsluiting om een toegangsbewijs voor één of meerdere wedstrijden van de Belgische nationale ploegen te bekomen.

Bijlage 1Bijlage 3
Charter KBVB-1895-Supportersclub