Initiator - Getuigschrift C

De opleiding Initiator Voetbal - Getuigschrift C is het beginniveau voor iedereen die nog geen diploma heeft en de trainerscursus voetbal wil starten.


Sinds 2008 werken Voetbal Vlaanderen (Vlaamse vleugel KBVB) en de Vlaamse Trainersschool (VTS) samen voor de opleidingen voetbal en worden de cursusorganisaties van het eerste niveau, Initiator voetbal - Getuigschrift C, volgens één opleidingsprogramma van Voetbal Vlaanderen en VTS georganiseerd.

Wat leer ik?

De Initiator Voetbal begeleidt beginnende voetballers bij het aanleren van voetbalspecifieke bewegingsvaardigheden, los van competitieve doelstellingen. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste kindvriendelijke omgangsvormen met een hoog FUN-gehalte uitwerken en begeleiden.

De Initiator kan zelfstandig een voetbalsessie (U6 tem U9) voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat door een hoger gekwalificeerde jeugdopleider of door de technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO) uitgewerkt en gecoördineerd wordt.

Hij kan dus op een pedagogisch verantwoorde manier een praktijksessie (U6 tem U9) in het jeugdvoetbal leiden met een hoog FUN-gehalte in een niet-competitief kader.

Inhoud van de cursus

 • Elementaire gezondheidsprincipes met betrekking tot veilig sporten
 • Het animeren van jeugdspelers: algemene didactische principes
 • Basismotorische vaardigheden, inclusief balschool, looptechniek en coördinatie toegepast op voetbal
 • De opleidingsvisie:
  • Fun en Formation
  • Zonevoetbal
  • Het leerplan
  • Wedstrijd- en tussenvormen
  • De jeugdspeler staat centraal in de opleiding
 • Het animeren van jeugdspelers (U6 tem U9): specifieke didactische oefeningen in het centrum en in de club

Hoe zit de cursus in elkaar?

De opleiding Initiator - Getuigschrift C omvat 60 lesuren die over 4 modules verdeeld zijn:

 • Module 1 (Algemeen gedeelte) omvat 15 lesuren:
  • 7u didactiek
  • 4u veilig sporten (preventief luik)
  • 4u veilig sporten (curatief luik)
 • Module 2 omvat een sporttechnisch gedeelte van 19 lesuren:
  • 6u basismotorische vaardigheden (incl. balschool, looptechniek en coördinatie) toegepast op voetbal
  • 12u opleidingsvisie
  • 1u taakomschrijving van de initiator
 • Module 3 omvat specifieke didactische oefeningen (18 lesuren) met betrekking tot het animeren van een sessie jeugdvoetbal
 • Module 4 omvat 8 uur stage die de kandidaat in een club bij een jeugdploeg naar keuze moet vervullen. Dit behelst trainingen, een dribbelfestival en een multimovesessie.

Praktisch

Het inschrijvingsgeld bedraagt 200 euro. De Vlaamse Trainersschool geeft aan bepaalde groepen een korting op het inschrijvingsgeld.

Niet-betaling voor aanvang van de opleiding leidt tot uitsluiting van deelname aan de cursus.

Van de cursist wordt steeds verwacht in sportkledij naar de lessen te komen en voorziet in extra trainingskledij in functie van de praktische sessies.

Waar kan ik de opleiding volgen?

De opleiding Initiator Voetbal - Getuigschrift C wordt 2 maal per kalenderjaar georganiseerd op een aantal locaties per provincie. Bij de keuze van de voorgestelde centra wordt rekening gehouden met een evenwichtige geografische verdeling om zo de verplaatsing voor iedere kandidaat tot een minimum te beperken. Het exacte aanbod kan je steeds raadplegen via de website van de Vlaamse Trainersschool

Een opleiding Initiator Voetbal - Getuigschrift C wordt slechts georganiseerd als het definitief aantal ingeschreven kandidaten minstens 12 bedraagt. Indien minder dan 12 kandidaten zijn ingeschreven, kan beslist worden om de cursusorganisatie te verplaatsen naar een naburig gelegen centrum of te annuleren. Er worden maximaal 30 kandidaten toegelaten per centrum.

In onderstaande tabel zullen ten laatste op 1 november 2018 de locaties (n = 20) voor de cursusorganisatie van het voorjaar van 2019 te raadplegen zijn.

Provincie Club Gemeente Lesdag
Antwerpen Bekend op 01/11/2018    
Antwerpen      
Antwerpen      
Antwerpen      
Limburg      
Limburg      
Limburg      
Limburg      
Oost-Vlaanderen      
Oost-Vlaanderen      
Oost-Vlaanderen      
Oost-Vlaanderen      
Vlaams-Brabant      
Vlaams-Brabant      
Vlaams-Brabant      
Vlaams-Brabant      
West-Vlaanderen      
West-Vlaanderen      
West-Vlaanderen      
West-Vlaanderen      

 

Toelatingsvoorwaarden 

 • Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start
 • Kunnen communiceren in het Nederlands (spreken, lezen en schrijven)
 • Aangesloten zijn bij een club van de KBVB - Voetbal Vlaanderen
 • Niet van de bondslijsten geschrapt zijn
 • Het inschrijvingsgeld betaald hebben voor aanvang van de eerste les
 • Lessen bijwonen in sportkledij

Assimilatie

Regenten/Bachelors en Licentiaten/Masters LO kunnen een assimilatie aanvragen met het opleidingsniveau Initiator Voetbal - Getuigschrift C indien ze voldoen aan de voorwaarden beschreven in de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.

Evaluatie

Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en aanwezig is op minstens 80% van de voorziene lessen van het sportspecifieke gedeelte, zal hij/zij beoordeeld worden op basis van:

 • permanente evaluatie (wekelijkse opdrachten, medewerking, ...)
 • een schriftelijk examen over de leerstof van de vakken van modules 1 en 2
 • een praktijkexamen didactische oefeningen (module 3)
 • een evaluatie van het stageboek (module 4)

Alle lesdata en evaluatiemomenten, met uitzondering van de praktijkexamens, zijn gekend bij het moment van inschrijving. Door inschrijving verklaart elke kandidaat zich akkoord met het lessenrooster, de van kracht zijnde reglementering en evaluatievormen.

Indien een kandidaat minder dan 80% van de sportspecifieke lessen aanwezig is, zal hij/zij geweigerd worden van deelname aan het examen. 

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor de eerste zittijd krijgen één herkansing (tweede zittijd).

Inschrijven

Inschrijven kan door op onderstaande kaart te klikken op het centrum van uw keuze. Daarna wordt u immers doorverwezen naar de specifieke pagina voor dat centrum waar u het lessenrooster, alsook de inschrijvingsmogelijkheid kan terugvinden. De inschrijvingen worden afgesloten één week voorafgaand aan de cursus of wanneer het maximaal aantal deelnemers per centrum is bereikt.