Voor deze spelers is het absoluut noodzakelijk dat zij tijdens de postformatiefase in de meest krachtige leeromgeving kunnen trainen en spelen, zodat de kansen om profvoetballer of Rode Duivel te worden, niet worden gehypothekeerd.

Dit werd door Voetbal Vlaanderen als 10de strategische doelstelling in het beleidsplan 2017-2020 opgenomen, namelijk meer doorstroming van eigen talent in het betaald voetbal.

De integratie van de U21 ploegen van het profvoetbal in het hogere amateurvoetbal is een belangrijke maatregel om meer doorstroming van eigen talent in het betaald voetbal te realiseren, des te meer er vandaag slechts 35% Belgen deel uitmaken van de kernen van onze Pro League clubs. En ieder jaar gaat het verder de foute weg op…

Ruim een jaar lopen de onderhandelingen met ACFF, KBVB en Pro-League om de U21 ploegen van het profvoetbal te integreren in  de hogere amateurreeksen.

Directie en management van Voetbal Vlaanderen schaarden zich van in het begin volledig achter dit project.  

Ook een meerderheid van betrokken amateurclubs hogere afdelingen hebben zich na een intensieve informatieronde, gevolgd door een stemming, uitgesproken om dit door te voeren.

Na bespreking in de Nationale Reglementscommissie van 17.09.2018, waar de Pro League bezwaren maakte tegen de versoepeling van de toegangsvoorwaarden tot het betaald voetbal, heeft de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen op 18.09.2018 om strategische redenen beslist dat dit punt uit het voorstel kon worden gehaald, gezien tegenstanders van het project hier onvoldoende voordeel in zagen, getuige hun intern stemgedrag.

Ter herinnering: het gaat er niet om dat de licentievoorwaarden worden versoepeld, daar de clubs zouden moeten voldoen aan ALLE licentievereisten.

De enige vraag was om niet al voor dat de promotie een feit is, er kostelijke infrastructuurwerken zouden dienen uitgevoerd te worden om de capaciteit van het stadion te verhogen naar 4.000 plaatsen, waarvan 1.500 zitplaatsen, daar waar dit in de 1ste klasse amateurs respectievelijk 1.500 en 300 is, en hiervoor één jaar uitstel te geven.

Dit standpunt werd op 19.09.2018 medegedeeld aan de andere partijen, met name ACFF en Pro League. Zoals kon worden verwacht was de opening niet gewenst.

Voetbal Vlaanderen betreurt dit en blijft hopen op juist inzicht en een gunstige beslissing in functie van de realisatie van deze integratie, het liefst zo snel mogelijk.  

Voetbal Vlaanderen zal zich constructief blijven opstellen in eventuele verdere onderhandelingen en dit in het algemeen belang van het Belgisch voetbal en van de speler in het bijzonder. Logischerwijze zal Voetbal Vlaanderen voortaan ook ruimere klemtonen leggen in het debat om haar 10de strategische doelstelling, namelijk om meer doorstroming van eigen Vlaams talent in het betaald voetbal, te realiseren.

 

Dringende vragen hieromtrent kunnen alvast worden gesteld aan:

Gilbert Timmermans, voorzitter, 0478 24 88 64   gilb.timmermans@gmail.com

Benny Mazur, Secretaris-generaal, 0476 27 06 03   benny.mazur@voetbalvlaanderen.be

Bob Browaeys, Technisch Directeur Topsport, 0478 78 11 79   bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be

 

Op vrijdag 28 september om 14u verduidelijkt Voetbal Vlaanderen nogmaals het ingenomen standpunt en het belang hiervan voor het voetbal in Vlaanderen, uitgebreid in België.

Deze bijeenkomst gaat door te Brussel, Houba de Strooperlaan 145.

Journalisten, politici en geïnteresseerde beleidsmedewerkers van Sport Vlaanderen, of aan de problematiek gelinkte kabinetten zijn welkom.

Wij nodigen ook de directie van de KBVB, ACFF, Pro League, alsmede Vlaamse Pro-League clubs uit op deze bijeenkomst.

U kan uw komst melden bij  

Jeroen Vanderputte, persverantwoordelijke     

0472 26 50 65   jeroen.vanderputte@voetbalvlaanderen.be