Data trainersopleidingen

UEFA PRO

Tijdens de lessen van het hoogst haalbare voetbaldiploma, erkend door de UEFA, worden trainers opgeleid die bestemd zijn voor de hoogste afdeling. De kandidaten dienen te voldoen aan de verschillende en specifieke toelatingsvoorwaarden.

Wat leer ik?

Doelstellingen van de opleiding tot UEFA PRO:

 • Onze trainers, die uiteindelijk op het hoogste niveau van ons voetbal zullen worden tewerkgesteld, beroepsbekwaamheid bijbrengen in de breedste zin van het woord:
  • Hen de kans bieden zich nieuwe trainingsmethodes eigen te maken.
  • Hen wegwijs maken in het human management, de moderne communicatiemiddelen en de strategische ontwikkelingen om de snelle tactische evolutie op de voet te kunnen volgen.
 • De vorming van competente technici die een bijdrage kunnen leveren tot de ontwikkeling van ons voetbal en zich daarbij erkend en verdedigd weten door onze eliteclubs
 • Het verstrekken van een opleiding conform de door de UEFA bepaalde vereisten, ter bevordering van het vrije verkeer van trainers in de lidstaten van deze Europese organisatie. 

De UEFA PRO-trainer moet:

 • Een top-technicus zijn
  Collectieve en individuele analyse van ploegen en spelsystemen op hoog niveau, moderne trainingsmethoden op profniveau.
 • Een goed manager zijn
  Organisatie van een ploeg, van de staf en participatie aan het management van een profclub.
  Peoplemanagement speelt een cruciale rol.
 • Over uitzonderlijke menselijke kwaliteiten beschikken
  Overtuigen, vastberadenheid, charisma, psychologie, stressbestendigheid, enz.
 • Communicatief zijn
  Communicatie met de pers, de spelers, de bestuursleden, enz.
 • Een goed strateeg zijn
  De zwakke en sterke punten van een ploeg moeten onmiddellijk worden opgespoord en op een intelligente en logische wijze worden gepareerd om de tegenstrever zelf met een ander probleem op te zadelen.

Hoe zit de cursus in elkaar?

De UEFA PRO-opleiding van 541 lesuren omvat 3 grote delen:

 • Een theoretische opleiding (179 u)
 • Praktijkoefeningen in een professionele omgeving en stages in het buitenland (272 u)
 • Persoonlijk werk: leren in de werkomgeving en werken in mini-groepen (80 u)
 • Evaluaties (10 u)

De theoretische opleiding (179 lesuren):

 • Spelanalyse: scouting, spelstijlen, speltendensen, enz.
 • Leadership: management, motivatie, groepsdynamiek, persoonlijkheidsprofielen, beheersen van stress, conferenties, communicatietechnologie, enz.
 • Specifieke fysieke aspecten: diëtetiek, conditietraining, blessures en revalidatie, testen, enz.
 • De coaching van de trainer: spelproblemen oplossen, coachingsstijlen, wedstrijdvoorbereidingen, organisatie, enz.
 • Spelwetten: analyse van nieuwe voorstellen, samenwerking met collega's en andere partners, enz.
 • Algemeen management: administratie, contracten, financiële aspecten, organogram, enz.

De praktische opleiding bestaat uit praktijksessies binnen onze profclubs (observatiesessies met discussie technisch staf) én stage modules in een Belgische profclub als volwaardig lid van de technische staf van het eerste elftal.

 • Techniek en tactiek: opwarming, training, stilstaande fases, specifieke trainingen, enz.
 • Fysieke conditie: planning, testen, revalidatie, enz.
 • Coaching op het terrein: spelproblemen oplossen, wedstrijdvoorbereidingen, coaching tijdens de wedstrijd, enz.

De stages in buitenlandse clubs omvatten enerzijds 2 dagbezoeken in groep in een professionele club van een buurland en anderzijds een individuele stage van minstens 3 volledige dagen in een Europese club van hoog niveau. In totaal betekent dit 48 lesuren. 

Elke trainer wordt individueel gescreend zodat een persoonlijk ontwikkelingsplan kan opgesteld worden voor elke deelnemer.Dit za de basis zijn voor het individuele traject van elke coach gedurende de opleiding. Deze "tailor-made" aanpak zal de coach toelaten zijn sterktes en zwaktes te leren kennen en hiermee leren omgaan om maximaal rendement te halen uit deze opleiding.

 

Wanneer kan ik de opleiding volgen?

De volledige opleiding wordt in anderhalf seizoen gegeven tussen maart 2019 en juni 2020. Elke lesmodule duurt in principe anderhalve dag en wordt gepland op maandag en dinsdag of op dinsdag en woensdag. Sommige modules zijn dagmodules (volledige dag zonder overnachting). De data worden gekozen in functie van de mogelijkheden die het programma van het kampioenschap en de Cup toelaten. De eerste praktische stage moet plaatsvinden tijdens het eerste deel, de tweede stage tijdens het tweede deel van het lopende seizoen. 

Kandidatuur stellen

Spontane kandidaturen kunnen ingediend worden via e-mail aan kris.vanderhaegen@footbel.com (ten laatste op 09/1/2019, twee maanden voor het begin van de opleiding). De jury zal uit de ontvangen kandidaturen de 16 kandidaten selecteren.

 

Toelatingsvoorwaarden 

 • Iedere kandidaat moet in het bezit zijn van het UEFA A(dvanced)-diploma of een equivalent ervan.
 • Iedere kandidaat moet toegelaten worden door de toelatingsjury. Hij zal hiervoor voldoende professionele ervaring en minstens één jaar als actief trainerschap moeten kunnen bewijzen. Zo zal een profspeler op hoog niveau die een minimum aan trainerservaring kan voorleggen, toegelaten worden. Niettemin kan een gebrek aan ervaring als speler op hoog niveau gecompenseerd worden door een voldoende uitgebreide ervaring als trainer.
 • Elke kandidaat moet blijk geven van een passieve kennis van het Frans en het Engels.
 • Elke kandidaat moet voor het begin van de lessen 3750 euro overschrijven en daarna, voor het begin van het tweede deel van de cursus 3250 euro.

De toelatingsjury neemt haar beslissing aan de hand van de basisregels gevormd door de vier volgende referentieniveaus.

1. Categorie International

Een international die in totaal 40 selecties heeft verzameld voor de nationale ploeg van een land dat regelmatig deelneemt aan een eindronde, hetzij de Wereldbeker, hetzij het Europees Kampioenschap voor landenteams, maakt deel uit van deze categorie.

Daarnaast moet hij ook een trainerservaring kunnen voorleggen van ofwel één seizoen als fulltime professioneel trainer van seniors (eerste ploeg of beloften) in een profclub ofwel van twee seizoenen als hoofdtrainer van de eerste ploeg in een club die minstens uitkomt in vierde nationale.

2. Categorie Prof

Een profspeler die minstens 5 seizoenen als titularis deel uitmaakte van een eerste ploeg uit 1e nationale, behoort tot deze categorie.

Hij moet ook een trainerservaring kunnen aantonen van ofwel 2 seizoenen in een profclub als fulltime professioneel trainer van seniors (eerste ploeg of beloften) ofwel van drie seizoenen als hoofdtrainer van de eerste ploeg in een club die uitkomt in minstens 4e nationale.

3. Categorie Nationaal

Een speler die minstens 5 seizoenen titularis was van een ploeg die uitkomt in 2e, 3e of 4e nationale maakt deel uit van deze categorie.

Hij moet ook een trainerservaring kunnen voorleggen van ofwel 3 seizoenen als fulltime professioneel trainer van seniors (eerste ploeg of seniors) in een profclub ofwel van vijf seizoenen als hoofdtrainer van de eerste ploeg in een club die uitkomt in minstens 4e nationale.

4. Categorie Amateur

Een speler die minstens 5 seizoenen titularis was in de eerste ploeg van een club die uitkomt in een provinciale reeks, maakt deel uit van deze categorie.

Hij moet ook een trainerservaring kunnen voorleggen van ofwel vier seizoenen in een profclub als fulltime professioneel trainer van seniors (eerste ploeg of beloften) ofwel van zes seizoenen als hoofdtrainer van de eerste ploeg in een club die deel uitmaakt van minstens 4e nationale.

Evaluatie

De eindevaluatie behandelt de volgende vier aspecten:

 1. Scouting en analyse
 2. Praktijk en coaching
 3. Trainingsleer en management
 4. Activiteitenverslagen en eindwerk